اجاره ملک در ترکیه

اجاره ملک در ترکیه

قیمت اجاره ملک در ترکیه از طرف دولت تعیین می‌شود ودر طول سال ثابت می‌ماند و در ابتدای هر سال چیزی نزدیک به 10 درصد به این مبلغ اضافه می‌شود. البته اگر اجاره دریافتی به دلار یا یورو باشد این مبلغ ثابت خواهد ماند