افتتاح کافه و رستوران در ترکیه

افتتاح کافه و رستوران در ترکیه

همان‌ طور که می‌ دانید چای و قهوه بخشی جدا نشدنی از زندگی ترک‌ها است. این مسئله می‌تواند رونق بسیار خوبی به کافه شما بدهد. از سویی دیگر ترک‌ها اغلب عادت دارند که غذای خود را در رستوران صرف کنند