پرداخت قبوض در ترکیه

پرداخت قبوض در ترکیه

نکته‌ ای که در خصوص پرداخت قبوض در ترکیه وجود دارد این است که نام قبض باید با نام پرداخت‌ کننده تطابق داشته باشد. پس حتماً توجه داشته باشید که برای به نام زدن قبض‌ ها مدارک لازم و کافی را به همراه داشته باشید