حمل بار به ترکیه

حمل بار به ترکیه

خدمات ارسال بار به خارج از کشور به دو دسته فریت و کارگو تقسیم می‌شود. کارگو به خدمات بسته‌بندی و جابه‌جایی و ارسال بارهایی مانند کالا و اجناس به خارج از کشور است. بازرگانان و تاجران از این سرویس می‌توانند استفاده کنند. درواقع خدمات کارگو آماده‌سازی و ارسال بارها جهت صادرات و واردات است