حواله به بانک های ترکیه (سوئیفت)

حواله به بانک های ترکیه (سوئیفت)

همانطور که می‌ دانید برای ارسال حواله لیر به ترکیه می‌ تواند محدودیت‌ ها و مشکلات زیادی وجود داشته باشد . مخصوصا به علت محدودیت‌ های ایجاد شده این روز ها در ایران سخت‌ تر از سابق می‌ توان وجه را به شکل بین‌المللی جا به‌ جا کرد