رتبه بندی دانشگاه های ترکیه

رتبه بندی دانشگاه های ترکیه

امروزه ترکیه بیش از 200 دانشگاه دارد و از این میان، بیشتر این دانشگاه‌ها دولتی هستند. جالب است بدانید که تا سال 1970 تنها 8 موسسه آموزش عالی در ترکیه وجود داشته است. بنابراین اغلب دانشگاه‌های ترکیه تازه تأسیس هستند.