رجیستر کردن گوشی در ترکیه

رجیستر کردن گوشی در ترکیه

برای رجیستر کردن تلفن همراه خود تنها 60 روز مهلت‌دارید و پیش از این باید تلفن همراه خودتان را در سیستم مخابراتی ترکیه ثبت کنید. اما اگر این کار را به تعویق انداختید و تلفن همراهتان غیرفعال شد دو راه پیش رو دارید