راه های تمدید اقامت در ترکیه

راه های تمدید اقامت در ترکیه

راه های تمدید اقامت در ترکیه به این صورت است که اغلب برای مدت محدودی صادر می‌شود. در واقع شما باید پیش از اتمام تاریخ مجوز اقامت خود در ترکیه جهت تمدید آن اقدام کنید