شرکت های خارجی ترکیه

شرکت های خارجی ترکیه

ترکیه در جهان به یکی از مراکز امن و پر سود برای سرمایه‌ گذاری خارجی شناخته می‌شود . سرمایه‌ گذاری خارجی در ترکیه قدمت زیادی دارد تا جایی که بخش اصلی اقتصاد ترکیه بر پایه همین سرمایه‌ گذاری‌ های خارجی می‌ چرخد