مالیات در ترکیه برای خارجی ها

مالیات در ترکیه برای خارجی ها

تمام شهروندان کشور ترکیه ، چه بومی چه خارجی ، مستلزم پرداخت این مالیات هستند و کشور ترکیه نیز می باید در قبال آن خدمات عمومی برای مردم خود ارائه دهد و افراد خارجی با توجه به اینکه پس از مدتی زندگی در کشور ترکیه، توانایی رسیدن به شرایط ایده‌آل خود را دارند