اتوبوس های هاوایست

اتوبوس های هاوایست

اتوبوس‌ های هاوایست که مختص مسیر‌ های بین فرودگاه‌ جدید استانبول و شهر است ، اتوبوس‌ های بزرگ با امکانات ویژه‌ ای هستند. مدیران شهری استانبول