ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه بر خلاف نامش ابداً کاری دشوار نیست و شما می‌ توانید در طی چند روز صاحب یک شرکت در این کشور باشید و پاسپورت تنها مدرکی است که به آن نیاز خواهید داشت