اینترنت در ترکیه

اینترنت در ترکیه

شرکت‌ های تهیه و توزیع خدمات اینترنت در ترکیه هر زمانی که ساختمانی ساخته شود، زیر ساخت‌ های توزیع اینترنت را برای آن مهیا می‌کنند. سپس هر زمان که کسی از مشترکان درخواست اینترنت داد